Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Afdichtingssysteem
▷ Tochtweringssysteem
Beschrijving

Concept: Tochtweringssysteem

URI: es:OWLClass_561000

type: owl:Class

Namen

Draft exclusion system

Tochtweringssysteem

Commentaar

A Draft exclusion system is a system with draft exclusion function.

Een Tochtweringssysteem is een systeem met een tochtweringsfunctie.

Supertypen

▲ Afdichtingssysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Afdichtingsfunctie]

     heeft functie: Tochtweringsfunctie

     [heeft element: Element]

     heeft element: Tochtweringselement

Gebruik

     Tochtweringselement