Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Deurkantelsysteem

URI: es:OWLClass_565000

type: owl:Class

Namen

Door tilting system

Deurkantelsysteem

Commentaar

A Door tilting system is a door moving system for doors that tilt around a horizontal axis.

Een Deurkantelsysteem is een deurbeweegsysteem voor deuren die kantelen om een horizontale as.

Supertypen

▲ Deurbeweegsysteem

▲ Deurverplaatsingssysteem

Eigenschappen

     [heeft geometrie: Traject]

     [heeft geometrie: Deurtraject]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft activiteit: Bewegen]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurbeweegelement]

     [element van: Deur]

Gebruik

     Kanteldeur