Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Gebruiksactiviteit

URI: es:OWLClass_569000

type: owl:Class

Namen

User activity

Gebruiksactiviteit

Commentaar

A User activity is the activity of a user.

Een Gebruiksactiviteit is de activiteit van een gebruiker.

Supertypen

▲ Activiteit

Eigenschappen

Gebruik