Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Traject
▷ Deurtraject
Beschrijving

Concept: Deurtraject

URI: es:OWLClass_571000

type: owl:Class

Namen

Dour route

Deurtraject

Commentaar

A Door route is the route followed by a door.

Een Deurtraject is het traject dat wordt afgelegd door een deur.

Supertypen

▲ Traject

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik

     Deurbeweegsysteem

     Deurhefsysteem

     Deurkantelsysteem

     Deurschuifsysteem

     Deurtaatssysteem

     Deurverplaatsingssysteem

     Deurzwenksysteem