Beschrijving

Concept: Meldsysteem (elektronisch)

URI: es:OWLClass_575000

type: owl:Class

Namen

Signalling system (electronic)

Meldsysteem (elektronisch)

Commentaar

A Signalling system is a system with a signalling function.

Een Meldsysteem is een systeem met een meldfunctie.

Supertypen

▲ Elektronisch communicatiesysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Meldfunctie

     [heeft functie: Communicatiefunctie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Meldelement

Gebruik

     Meldelement

     Meldelement naderingsmeldsysteem