Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Zendsysteem

URI: es:OWLClass_577000

type: owl:Class

Namen

Broadcasting system

Zendsysteem

Commentaar

A Broadcasting system is a system for broadcasting images, speech and music.

Een Zendsysteem is een systeem voor het uitzenden van beeld, spraak en muziek.

Supertypen

▲ Elektronisch communicatiesysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Communicatiefunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik