Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Aandrijfsysteem

URI: es:OWLClass_584000

type: owl:Class

Namen

Driving system

Aandrijfsysteem

Commentaar

A Driving system is a system with a driving function.

Een Aandrijfsysteem is een systeem met een aandrijvingsfunctie.

Supertypen

▲ Technisch systeem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Aandrijvingsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik