Beschrijving

Concept: Deur (vliegtuigdoorgang)

URI: es:OWLClass_587000

type: owl:Class

Namen

Door (aircraft passage)

Deur (vliegtuigdoorgang)

Commentaar

A Door (aircraft passage) is a door intended for the passage of aircrafts.

Een Deur (vliegtuigdoorgang) is een deur bestemd voor de doorgang van vliegtuigen.

Supertypen

▲ Afsluitconstructie (gebouw)

▲ Deur

▲ Doorgang (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft geometrie: Geometrie]

     [heeft prestatie: Materiaalprestatie]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Afsluitfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Doorgangverlening]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurelement]

     [heeft element: Opening]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik