Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Deurzwenksysteem

URI: es:OWLClass_592000

type: owl:Class

Namen

Door swing system

Deurzwenksysteem

Commentaar

A Door swing system is a door moving system for sidelong rotating doors.

Een Deurzwenksysteem is een deurbeweegsysteem voor zijdelings roterende deuren.

Supertypen

▲ Deurbeweegsysteem

▲ Deurverplaatsingssysteem

Eigenschappen

     [heeft geometrie: Traject]

     [heeft geometrie: Deurtraject]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft activiteit: Bewegen]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurbeweegelement]

     [element van: Deur]

Gebruik

     Zwenkdeur