Beschrijving

Concept: Dak (gebouw)

URI: es:OWLClass_596000

type: owl:Class

Namen

Roof (building)

Dak (gebouw)

Commentaar

A Roof is a building separation structure that separates building spaces from the overlying building environment.

Een Dak is een gebouwscheidingsconstructie die gebouwruimten scheidt van de bovengelegen omgeving van een gebouw.

Supertypen

▲ Externe scheidingsconstructie

▲ Gebouwbegrenzingsconstructie

▲ Gebouwbegrenzingselement

▲ Gebouwscheidingsconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [begrenst: Begrensde ruimte]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimtebegrenzingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik