Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Vergrendelingssysteem

URI: es:OWLClass_607000

type: owl:Class

Namen

Locking system

Vergrendelingssysteem

Commentaar

A Locking system is a system with a locking function.

Een Vergrendelingssysteem is een systeem met een vergrendelfunctie.

Supertypen

▲ Technisch systeem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Vergrendelfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik