Beschrijving

Concept: Technisch systeem

URI: es:OWLClass_608000

type: owl:Class

Namen

Engineering system

Technisch systeem

Commentaar

An Engineering system is a system created by production system.

Een Technisch systeem is een systeem dat is gecreëerd door een productiesysteem.

Supertypen

▲ Procesresultaat

▲ Systeem

Eigenschappen

     resultaat van: Productiesysteem

     heeft locatie: Locatie

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik