Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Afvoersysteem
▲ Ruimte-element (gebouwruimte)
▷ Gasafvoersysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Gasafvoersysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_610000

type: owl:Class

Namen

Gas discharge system (building space)

Gasafvoersysteem (gebouwruimte)

Commentaar

A Gas discharge system is a system with a gas discharge function.

Een Gasafvoersysteem is een systeem met een gasafvoerfunctie.

Supertypen

▲ Afvoersysteem

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Afvoerfunctie]

     heeft functie: Gasafvoerfunction

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik