Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Deurautomaatelement
▲ Deurbedieningssysteem
▷ Deurbedieningssysteem (mechanisch)
Beschrijving

Concept: Deurbedieningssysteem (mechanisch)

URI: es:OWLClass_613000

type: owl:Class

Namen

Door operating system (mechanical)

Deurbedieningssysteem (mechanisch)

Commentaar

A Door operating system (mechanical) is a door operating system with mechanically operated doors.

Een Deurbedieningssysteem (mechanisch) is deurbedieningssysteem met mechanisch bediende deuren.

Supertypen

▲ Deurautomaatelement

▲ Deurbedieningssysteem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Bedieningsfunctie]

     [heeft functie: Deurbedieningsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurbedieningselement]

     [element van: Deurautomaat]

     [element van: Deur]

Gebruik