Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Buitendeur (gebouw)
▲ Deur (personendoorgang)
▷ Nooddeur (gebouw buitenbegrenzing)
Beschrijving

Concept: Nooddeur (gebouw buitenbegrenzing)

URI: es:OWLClass_620000

type: owl:Class

Namen

Emergency door (building external boundary)

Escape door (building external boundary)

Nooddeur (gebouw buitenbegrenzing)

Vluchtdeur (gebouw buitenbegrenzing)

Supertypen

▲ Buitendeur (gebouw)

▲ Deur (personendoorgang)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik