Beschrijving

Concept: Luchtbehandelingsfunctie

URI: es:OWLClass_623000

type: owl:Class

Namen

Air treatment function

Luchtbehandelingsfunctie

Commentaar

Air treatment is conditioning air.

Luchtbehandeling is het conditioneren van lucht.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Luchtbehandelingssysteem (gebouwruimte)

     Luchtkoelingssysteem (gebouwruimte)

     Luchtverwarmingssyteem (gebouwruimte)

     Ventilatiesysteem (gebouwruimte)