Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Deurschuifsysteem

URI: es:OWLClass_624000

type: owl:Class

Namen

Door sliding system

Deurschuifsysteem

Commentaar

A Door sliding system is a door moving system for horizontal sliding doors.

Een Deurschuifsysteem is een deurbeweegsysteem voor horizontaal schuivende deuren.

Supertypen

▲ Deurbeweegsysteem

▲ Deurverplaatsingssysteem

Eigenschappen

     [heeft geometrie: Traject]

     [heeft geometrie: Deurtraject]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft activiteit: Bewegen]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurbeweegelement]

     [element van: Deur]

Gebruik

     Schuifdeur