Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Deurtaatssysteem

URI: es:OWLClass_636000

type: owl:Class

Namen

Door pivoting system

Deurtaatssysteem

Commentaar

A Door pivoting system is a door moving system for doors that pivot around a vertical axis on a distance from the side edge.

Een Deurtaatssysteem is een deurbeweegsysteem voor deuren die roteren rond een verticale as op afstand van de zijkant.

Supertypen

▲ Deurbeweegsysteem

▲ Deurverplaatsingssysteem

Eigenschappen

     [heeft geometrie: Traject]

     [heeft geometrie: Deurtraject]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft activiteit: Bewegen]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurbeweegelement]

     [element van: Deur]

Gebruik

     Taatsdeur