Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))
▷ Transportbandsysteem (gebouw(ruimte))
Beschrijving

Concept: Transportbandsysteem (gebouw(ruimte))

URI: es:OWLClass_639000

type: owl:Class

Namen

Conveyor system (building (space))

Transportbandsysteem (gebouw(ruimte))

Commentaar

A Conveyor system is a mechanical transportation system, intended for goods, that transports objects by means of a moving track.

Een Transportbandsysteem is een mechanisch transportsysteem, bedoeld voor goederen, dat objecten transporteert door middel van een bewegend spoor.

Supertypen

▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik