Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Bewegingsdetectiesysteem
▷ Naderingsdetectiesysteem
Beschrijving

Concept: Naderingsdetectiesysteem

URI: es:OWLClass_645000

type: owl:Class

Namen

Approach detection system

Naderingsdetectiesysteem

Commentaar

An Approach detection system is a system with an approach detection function.

Een Naderingsdetectiesysteem is een systeem met een naderingsdetectiefunctie.

Supertypen

▲ Bewegingsdetectiesysteem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Bewegingsdetectie]

     heeft functie: Naderingsdetectie

     [heeft functie: Detectiefunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik