Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Deurelement
▲ Vergrendelingssysteem
▷ Deurvergrendelingssysteem
Beschrijving

Concept: Deurvergrendelingssysteem

URI: es:OWLClass_647000

type: owl:Class

Namen

Door locking system

Deurvergrendelingssysteem

Commentaar

A Door locking system is a locking system for a door.

Een Deurvergrendelingssysteem is een vergrendelingssysteem voor een deur.

Supertypen

▲ Deurelement

▲ Vergrendelingssysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Vergrendelfunctie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Deurvergrendelingselement

     [element van: Deur]

Gebruik

     Deurvergrendelingselement