Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Elektriciteitsafvoersysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_649000

type: owl:Class

Namen

Electricity discharge system (building space)

Elektriciteitsafvoersysteem (gebouwruimte)

Commentaar

An Electricity discharge system is a system with an electricity discharge function.

Een Elektriciteitsafvoersysteem is een systeem met een elektriciteitsafvoerfunctie.

Supertypen

▲ Afvoersysteem

▲ Beveiligingssysteem

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Afvoerfunctie]

     heeft functie: Elektriciteitsafvoerfunctie

     [heeft functie: Beveiligingsfunctie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik