Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Element
▷ Communicatie-element
    ▼ Meldelement (1)
Beschrijving

Concept: Communicatie-element

URI: es:OWLClass_656000

type: owl:Class

Namen

Communication element

Communicatie-element

Commentaar

A Communication element is an element of a communication system.

Een Communicatie-element is een element van een communicatiesysteem.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Communicatiesysteem

Gebruik