Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Lijnvorm

URI: es:OWLClass_662000

type: owl:Class

Namen

Linear shape

Lijnvorm

Supertypen

▲ Geometrie

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik