Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Bedieningsfunctie

URI: es:OWLClass_668000

type: owl:Class

Namen

Operating function

Bedieningsfunctie

Commentaar

Operating is causing an object to function.

Bedienen is het doen functioneren van een object.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Bedieningssysteem

     Deurbedieningssysteem

     Deurbedieningssysteem (handmatig)

     Deurbedieningssysteem (mechanisch)