Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Verbindingsconstructie

URI: es:OWLClass_672000

type: owl:Class

Namen

Connection structure

Verbindingsconstructie

Commentaar

A Connection structure is a structure with a space connection function.

Een Verbindingsconstructie is een constructie met een ruimteverbindingsfunctie.

Supertypen

▲ Bouwconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik