Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))
▷ Heftafelsysteem (gebouw(ruimte))
Beschrijving

Concept: Heftafelsysteem (gebouw(ruimte))

URI: es:OWLClass_674000

type: owl:Class

Namen

Lifting floor system (building (space))

Lifting table system (building (space))

Hefplateausysteem (gebouw(ruimte))

Heftafelsysteem (gebouw(ruimte))

Commentaar

A Lifting floor system is a mechanical transportation system that transports objects by means of a vertical moving floor.

Een Hefplateausysteem is een mechanisch transportsysteem dat objecten transporteert door middel van een verticaal bewegende vloer.

Supertypen

▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik