Beschrijving

Concept: Elektronisch communicatiesysteem

URI: es:OWLClass_675000

type: owl:Class

Namen

Electronic communication system

Elektronisch communicatiesysteem

Commentaar

An Electronic communication system is a communication system using electronics.

Een Elektronisch communicatiesysteem is een communicatiesysteem dat gebruikt maakt van elektronica.

Supertypen

▲ Communicatiesysteem

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

▲ Technisch systeem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Communicatiefunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik