Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Hordeur

URI: es:OWLClass_683000

type: owl:Class

Namen

Insect-screen door

Hordeur

Supertypen

▲ Buitendeur (gebouw)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik