Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Zwenkdeur
▷ Doordraaiende deur
Beschrijving

Concept: Doordraaiende deur

URI: es:OWLClass_687000

type: owl:Class

Namen

Double swing door

Doordraaiende deur

Supertypen

▲ Zwenkdeur

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik