Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Terrasdeur (gebouw)

URI: es:OWLClass_688000

type: owl:Class

Namen

Patio door (building)

Terrasdeur (gebouw)

Supertypen

▲ Buitendeur (gebouw)

▲ Deur (personendoorgang)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik