Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Brandwerendheid

URI: es:OWLClass_694000

type: owl:Class

Namen

Fire resistance

Brandwerendheid

Commentaar

Fire resistance is the performance of a fire resistance function.

Brandwerendheid is de prestatie van een brandweringsfunctie.

Referenties

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandwerendheid

Supertypen

▲ Prestatie

Eigenschappen

     prestatie van: Brandwering

     [prestatie van: Functie]

Gebruik

     Afsluitfunctie

     Brandwering