Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Systeem
▷ Ruimte-accommodatiesysteem
    ▼ Gebouw
Beschrijving

Concept: Ruimte-accommodatiesysteem

URI: es:OWLClass_705000

type: owl:Class

Namen

Space accommodation system

Ruimte-accommodatiesysteem

Commentaar

A Space accommodation system is a system of bounded spaces.

Een Ruimte-accommodatiesysteem is een systeem van begrensde ruimten.

Supertypen

▲ Systeem

Eigenschappen

     heeft locatie: Locatie

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Ruimte-accommodatiefunctie

     [heeft element: Element]

     heeft element: Begrensde ruimte

Gebruik