Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Prestatie
▷ Stralingwerendheid
Beschrijving

Concept: Stralingwerendheid

URI: es:OWLClass_708000

type: owl:Class

Namen

Radiation resistance

Stralingwerendheid

Commentaar

Radiation resistance is the performance of a radiation barrier function.

Stralingwerendheid is de prestatie van een stralingweringsfunctie.

Supertypen

▲ Prestatie

Eigenschappen

     prestatie van: Stralingwering

     [prestatie van: Functie]

Gebruik

     Afsluitfunctie

     Stralingwering