Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Grensvlak (gebouw)

URI: es:OWLClass_714000

type: owl:Class

Namen

Space boundary plane (building)

Grensvlak (gebouw)

Commentaar

A Space boundary plane (building) is the boundary plane that forms the external boundary of a building.

Een Grensvlak (gebouw) is het grensvlak dat de buitenbegrenzing vormt van een gebouw.

Supertypen

▲ Gebouwelement

▲ Ruimtebegrenzingsvlak

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft geometrie: Geometrie]

     [begrenst: Begrensde ruimte]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimtebegrenzingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik