Beschrijving

Concept: Deurbeweegsysteem

URI: es:OWLClass_716000

type: owl:Class

Namen

Door moving system

Door relocation system

Deurbeweegsysteem

Deurverplaatsingssysteem

Commentaar

A Door moving system is the moving system of a door.

Een Deurbeweegsysteem is het beweegsysteem van een deur.

Supertypen

▲ Beweegsysteem

▲ Deurelement

▲ Verplaatsingssysteem

Eigenschappen

     [heeft geometrie: Traject]

     heeft geometrie: Deurtraject

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft activiteit: Bewegen]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Deurbeweegelement

     [element van: Deur]

Gebruik

     Deurbeweegelement