Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Verstijvingswand (gebouw)

URI: es:OWLClass_718000

type: owl:Class

Namen

Shear wall (building)

Stabiliteitswand (gebouw)

Verstijvingswand (gebouw)

Commentaar

A Shear wall is a wall with a stabilization function.

Een Stabiliteitswand is een wand met een stabilisatiefunctie.

Supertypen

▲ Gebouwdraagconstructie

▲ Gebouwskeletelement

▲ Wand (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Stabilisatiefunctie

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik