Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Detectiesysteem

URI: es:OWLClass_721000

type: owl:Class

Namen

Detection system

Detectiesysteem

Commentaar

A Detection system is a system with a detection function.

Een Detectiesysteem is een systeem met een detectiefunctie.

Supertypen

▲ Systeem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Detectiefunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik