Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Functie
▷ Vergrendelfunctie
Beschrijving

Concept: Vergrendelfunctie

URI: es:OWLClass_729000

type: owl:Class

Namen

Locking function

Vergrendelfunctie

Commentaar

Locking is securing the position of an object.

Vergrendelen is het fixeren van de positie van een object.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Deurvergrendelingssysteem

     Vergrendelingssysteem