Beschrijving

Concept: Mechanische spanning

URI: es:OWLClass_735000

type: owl:Class

Namen

Mechanical stress

Mechanische spanning

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Stress_%28mechanics%29

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mechanische_spanning

Supertypen

▲ Kracht

Eigenschappen

     grootheid dimensie: L.M.T-2 dimensie

     [grootheid dimensie: Grootheid dimensie]

Gebruik