Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Activiteit
▷ Verkeer
Beschrijving

Concept: Verkeer

URI: es:OWLClass_736000

type: owl:Class

Namen

Traffic

Verkeer

Commentaar

Traffic is de relocation of objects or data.

Verkeer is de verplaatsing van objecten of signalen.

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeer

Supertypen

▲ Activiteit

Eigenschappen

Gebruik

     Ruimteverbindingsfunctie

     Transportfunctie

     Verbindingsfunctie