Beschrijving

Concept: Gebouwdraagconstructie

URI: es:OWLClass_749000

type: owl:Class

Namen

Load bearing building structure

Gebouwdraagconstructie

Commentaar

A Load bearing building structure is an element of a building with a load bearing function.

Een Gebouwdraagconstructie is element van een gebouw met een draagfunctie.

Supertypen

▲ Draagconstructie

▲ Gebouwelement

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Draagfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik