Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Grensvlak (gebouwruimte)
▷ Vloervlak (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Vloervlak (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_756000

type: owl:Class

Namen

Floor plane (building space)

Vloervlak (gebouwruimte)

Commentaar

A Floor plane forms the boundary between a building space and a floor.

Een Vloervlak vormt de begrenzing tussen een gebouwruimte en een vloer.

Supertypen

▲ Grensvlak (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft geometrie: Geometrie]

     [begrenst: Begrensde ruimte]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimtebegrenzingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik

     Vloer (gebouw)

     Vloer (gebouwbegrenzing)

     Vrijdragende vloer (gebouw)