Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))
▷ Rolpadsysteem (gebouw(ruimte))
Beschrijving

Concept: Rolpadsysteem (gebouw(ruimte))

URI: es:OWLClass_757000

type: owl:Class

Namen

Travelator system (building (space))

Rolpadsysteem (gebouw(ruimte))

Commentaar

A Travelator system is a mechanical transportation system, intended for persons, that transports objects by means of a moving floor.

Een Rolpadsysteem is een mechanisch transportsysteem, bedoeld voor personen, dat objecten transporteert door middel van een bewegende vloer.

Supertypen

▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik