Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Begrenzingsfunctie

URI: es:OWLClass_763000

type: owl:Class

Namen

Bounding function

Begrenzingsfunctie

Commentaar

Bounding is limiting the size of an object.

Begrenzen is het beperken van de omvang van een object.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik