Beschrijving

Concept: Vervorming

URI: es:OWLClass_764000

type: owl:Class

Namen

Deformation

Strain

Deformatie

Vervorming

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Deformation_%28engineering%29

Supertypen

▲ Materiaalprestatie

Eigenschappen

     [prestatie van: Functie]

Gebruik