Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Gebouwskelet

URI: es:OWLClass_768000

type: owl:Class

Namen

Building frame

Gebouwskelet

Commentaar

A Building frame is an assembly of parts that takes care of the stability of a building.

Een Gebouwskelet is een samenstel van onderdelen dat zorgdraagt voor de stabiliteit van een gebouw.

Supertypen

▲ Frame

▲ Gebouwdraagconstructie

▲ Raamwerk

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Verstijvingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Gebouwskeletelement

     [element van: Gebouw]

Gebruik