Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Luchtbehandelingssysteem (gebouwruimte)
▷ Ventilatiesysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Ventilatiesysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_771000

type: owl:Class

Namen

Ventilation system (building space)

Ventilatiesysteem (gebouwruimte)

Commentaar

A Ventilation system is a system with an air purity manipulation function.

Een Ventilatiesysteem is een systeem met een luchtzuiverheidsmanipulatiefunctie.

Supertypen

▲ Luchtbehandelingssysteem (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Luchtzuiverheidsmanipulatie

     [heeft functie: Luchtbehandelingsfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik