Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))
▷ Roltrapsysteem (gebouw(ruimte))
Beschrijving

Concept: Roltrapsysteem (gebouw(ruimte))

URI: es:OWLClass_789000

type: owl:Class

Namen

Escalator system (building (space))

Roltrapsysteem (gebouw(ruimte))

Commentaar

An Escalator system is a mechanical transportation system, intended for persons, that transports objects by means of moving stairs.

Een Roltrapssysteem is een mechanisch transportsysteem, bedoeld voor personen, dat objecten transporteert door middel van bewegende treden.

Supertypen

▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik