Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Elektronisch communicatiesysteem
▷ Datacommunicatiesysteem
Beschrijving

Concept: Datacommunicatiesysteem

URI: es:OWLClass_793000

type: owl:Class

Namen

Datacommunication system

Datacommunicatiesysteem

Commentaar

A Datacommunication system is a system for data exchange.

Een Datacommunicatiesysteem is een systeem voor gegevensuitwisseling.

Supertypen

▲ Elektronisch communicatiesysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Communicatiefunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik